Úvod » Blog » Co to jest faktoring?

Co to jest faktoring?

Faktoring, czyli factoring czy forfaiting? Termin, z którym powinien być zapoznany każdy mały i średni przedsiębiorca. A co to tak naprawdę jest? Produkt finansowy, który zapewnia zdrowe finansowanie operacyjne i przyspiesza cashflow. Jak? Skracając terminy płatności faktur.

 

Jakie są rodzaje faktoringu?

Ponieważ faktoring jest formą finansowania, która skraca termin płatności faktury przez jej zapłacenie, może obejmować również całkowitą administrację fakturami. Firma przekazuje faktury firmie faktoringowej, dzięki czemu otrzymuje pieniądze przed terminem płatności. Faktoring dzieli się na dwa podstawowe typy:

 

Faktoring z regresem - typ faktoringu, w którym w przypadku niezapłacenia wierzytelności ryzyko pozostaje po stronie klienta. W tych przypadkach po upływie umownego terminu płatności przez kontrahenta klient jest zmuszony zwrócić wierzytelności.

Faktoring bez regresu (także faktoring z ubezpieczeniem) - rodzaj faktoringu, w którym w przypadku finansowania wierzytelności ryzyko niezapłacenia przechodzi na firmę faktoringową. Zazwyczaj ubezpiecza wierzytelność w firmie ubezpieczeniowej, która w przypadku niezapłacenia wypłaci większą część wartości faktury.

Forfaiting - forma finansowania, w której przedsiębiorca sprzedaje swoją wierzytelność o terminie zapadalności dłuższym niż 90 dni, dotyczy głównie handlu międzynarodowego. Zasada forfaitingu polega na odkupie poszczególnych wierzytelności od eksportera, który dostarczył towary lub usługi w ramach handlu zagranicznego. Te wierzytelności są zazwyczaj większego zakresu, długoterminowe i zazwyczaj zabezpieczone gwarancją bankową.

 

Jak działa faktoring?

Klient wystawia fakturę za swoją działalność swojemu nabywcy. Ten, w idealnym przypadku, zapłaci za usługę w terminie płatności faktury. Jednak rzeczywistość może często wyglądać inaczej. A klient także może potrzebować pieniędzy za swoje usługi wcześniej - aby mógł je zainwestować dalej w swoje przedsiębiorstwo.

Faktoring w jego najbardziej podstawowej formie sięga dalekiej historii, kiedy raczej chodziło o przeniesienie towaru przez factora. Obecna forma faktoringu reprezentuje tzw. przeniesienie finansowe, jest więc oparta na bazie już istniejącej wierzytelności.

 

Dlaczego faktoring jest korzystny dla przedsiębiorców?

Przewoźnicy, którzy są zmuszeni czekać na zapłatę faktury nawet do 90 dni, automatycznie wpadają w niekorzystną sytuację. Ze względu na silną presję na cashflow nie mają możliwości rozwijania swojego biznesu tak, jak by mogli, gdyby mogli natychmiast dysponować swoimi pieniędzmi. Dzięki faktoringowi klient ma regularny przepływ pieniędzy, które może wykorzystywać dalej. Czy to do rozwoju swojej firmy, zatrudniania nowych pracowników czy tworzenia nowych zleceń.

Oprócz trosk o terminy płatności, faktoring oszczędza również czas związany z zarządzaniem wierzytelnościami, inkasem i ewentualną złą moralnością płatniczą lub niewypłacalnością nabywców.

 

Korzyści z współpracy z 4Trans

Logistyka jest jednym z sektorów, który tradycyjnie cierpi na długie terminy płatności. Dlatego na co dzień pomagamy przewoźnikom w prowadzeniu udanego i dochodowego biznesu, skracając terminy płatności ich faktur. Nawet 80% wartości wypłacamy naszym klientom natychmiast, zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej wprowadzenia do systemu. Po zapłaceniu przez nabywcę klient otrzymuje pozostałe 20%, z których odejmujemy opłatę za faktoring.

Nasz faktoring jest ubezpieczony, a tym samym bezregresowy (co zazwyczaj nie jest standardem na rynku). Oznacza to, że praktycznie w całości przejmujemy na siebie kłopoty z fakturą. Regularnie przypominamy nabywcom o płatnościach i w przypadku niezapłacenia wierzytelności przekazujemy sprawę firmie ubezpieczeniowej jako zdarzenie ubezpieczeniowe.

Klienci z nami zyskują znacznie więcej niż tylko pewność zapłaconej faktury. Oferujemy wiele bonusów dostosowanych do potrzeb przewoźników: sprawdzamy zarówno krajowych, jak i zagranicznych nabywców, oferujemy korzystne ubezpieczenie transportowe, zniżki na części zamienne i serwis u naszych partnerów, karty paliwowe czy interaktywną mapę do lepszego planowania podróży zagranicznych.

backtolist